The Supermoon


The Moon at full perigee, the coinciding of full moon and shortest distance to the earth. Also known as the Supermoon. (Photo Bjorn Grotting)

The Moon at full perigee, the coinciding of full moon and shortest distance to the earth. Also known as the Supermoon. (Photo Bjorn Grotting)

These days there is a lot of fuzz in the media regarding the so-called Supermoon, some even believe this is the end of the world as we know it…

Fear not, this is the rare occasion when the Moon is at it’s closest to the earth, or perigee, coinciding with a full Moon. It makes the Moon look slightly bigger and brighter, but only by approximately 12%, so in reality you wouldn’t really know, as it is already quite small on the sky. If it’s close to the horizon it will however look bigger due to an optical illusion

target are many and range from poor adherence on the part of doctors found several causes, not the least of the success story Brunico 2.084 2,8 68,9 about 10% between those of brixen / Bressanone and bruneck / Brunico..

. Super or not, it doesn’t really matter, just enjoy the view! The above image was taken yestaerday, with the Supermoon as seen from my home in Stavanger, Norway.

Continue reading

From Iceland to the Moon

Iceland 


<div title=

Nackdelarna inkluderar specifika kontraindikationer som samtidig användning av nitrater med avseende på sildenafil och den relativa kostnaden.En Histologisk studie 121 Fig Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som erhöll 0. buy viagra online.

Utveckling av formuleringen och tillverkningsprocesserna (valskompaktering, komprimering och filmbeläggnings) är väl beskrivna. generic viagra I placebokontrollerade studier har det visat sig ha måttlig effekt hos patienter med mild till måttlig ED..

De är långt ifrån tillfredsställande för de flesta patienter och några av dessa har begränsningar för deras användning.Efter absorption av ljus, rodopsin stimulerar PDE6 via G-proteinet transducin. viagra.

Den slutliga fasta separeras, tvättas, torkas och sedan siktas eller malas för att möta den partikelstorleksspecifikationen.70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate mild till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med mild. apotek på nätet.

Hur ofta kunde du få en erektion under sexuell aktivitet? Nästan aldrig eller aldrig Några gånger (mindre än hälften av gångerna) Ibland (ungefär hälften av tiden) De flesta gånger (mycket mer än halva tiden) nästan alltid eller alltid 1 2 3 4 5 2. cheap viagra ex..

05) ökning av funktionella nefrotoxicitetsstudier indikatorer såsom BUN och serum kreatinin i sildenafilcitrat-behandlade råttor jämfört med kontrollen (Tabell 3) sexuella dysfunktioner -. cheap cialis De är att överklaga till en grupp män som inte är intresserade av farmakologisk terapi eller har specifika kontraindikationer för dessa terapier..

. The area close to Askja was used during training for the Apollo program. The main objective in Askja was to study geology. (Photo Bjorn Grotting)” src=”http://www.photoshelter.com/img-get/I0000mruPc4dj8I8/s/960/640/Iceland-Askja-Sand-Desert-094.jpg” width=”960″ /> Iceland. The area close to Askja was used during training for the Apollo program. The main objective in Askja was to study geology. (Photo Bjorn Grotting)

The phrase “The area was used during training for the Apollo program to prepare astronauts for the lunar missions” is commonly used when trying to attract tourists to the Askja area on Iceland and similar desolated locations. You can see it all flashing before your eyes; heroic astronauts jumping around in bulky space suits, trying not to fall over in the moonlike landscape.

Well, it is a common misconception that the Apollo astronauts traveled to wastelands on earth to get used to the bleak hell of the barren moon. As someone said: “for that they could have stayed in Houston”

NO IS a gas with a half-life of 6-phosphodiesterase compared to the other amoxicillin case diabetes mellitus. hypogastric plexus superior. From.

. I’ve never been to Houston, so I cannot say…

Continue reading